Poznaj nas!

Odtwórz wideo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i uczelnią badawczą. Na renomę uniwersytetu wpływa tradycja, wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa.

Najnowsze informacje

Rozpoczęto nabór do konkursu MAESTRO 16 oraz SONATA BIS

Ogłoszone właśnie konkursy NCN to szansa dla naukowców pracujących w polskich jednostkach lub dopiero planujących rozpoczęcie pracy w Polsce na zdobycie finansowania na najbardziej ambitne projekty realizowane w obszarze badań podstawowych.
Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 17 września 2024 r. do godziny 16:00.

Czytaj więcej »

Rozpoczął się konkurs MSCA Doctoral Networks

Celem jest wdrażanie programów studiów doktoranckich w ramach międzynarodowej współpracy instytucji nauki i firm w Europie i poza nią tak, aby umożliwić doktorantom udział w przedsięwzięciach międzynarodowych, podniesienie ich kwalifikacji, pobudzanie kreatywności, rozszerzenie innowacyjności personalnej, co z kolei przyczyni się w dłuższej perspektywie do zwiększenia ich szans na zatrudnienie, także poza sektorem akademickim.

Czytaj więcej »

Facebook

Aktualne tematy szkoleń i terminy naborów