Horyzont Europa

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa to największa w historii UE inicjatywa w dziedzinie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) przeznaczony zostanie rekordowy budżet w wysokości 95,5 mld euro na innowacyjne badania i rozwiązania.

Program skupia się na trzech filarach:

 1. Doskonała baza naukowa
  Pierwszy filar  programu – Doskonała baza naukowa (Excellent science) – ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej.

  Składa się z następujących celów szczegółowych:
  – Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)
  – Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)
  – Infrastruktura badawcza.

 2. Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa w Europie
  Drugim filarem programu Horyzont Europa są badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnianie potencjału technologicznego i przemysłowego poprzez obszary tematyczne (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań.

Filar ten obejmuje następujące klastry:
             – Zdrowie
             – Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
             – Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
             – Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna
             – Klimat, energia, mobilność     
             – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Działania w tych klastrach wzmocni doradztwo naukowe, wsparcie techniczne i specjalne badania prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre – JRC), służbę naukową Komisji Europejskiej.

 1. Innowacyjna Europa

  Komisja Europejska wprowadziła jako trzeci filar, na którym opiera się program Horyzont Europa nową inicjatywę: Europejską Radę ds. Innowacji (EIC). Zadaniem EIC jest wsparcie dla powstających i przełomowych innowacji w rozpoczynających działalność oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, a także w spółkach o średniej kapitalizacji. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Ponadto dzięki nawiązywaniu kontaktów z regionalnymi i krajowymi innowatorami zostaną wzmocnione Europejskie Ekosystemy Innowacji.

  Dodatkowo obejmuje komponent Szersze Uczestnictwo, wzmacniający Europejską Przestrzeń Badawczą, oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego.

Horyzont Europa wspiera doskonałość naukową poprzez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) oraz działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). Program stymuluje transformacje systemowe, kierując naukowców i innowatorów w kierunku rozwiązań ekologicznych, zdrowych i odpornych dla Europy.

Klastry tematyczne, takie jak „Klimat, energia i mobilność” oraz „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”, skupiają się na globalnych wyzwaniach. Klaster „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” wzmacnia badania kulturowe, a klaster „Zdrowie” zajmuje się pandemią, badaniami klinicznymi i innowacjami zdrowotnymi.

Horyzont Europa rozwija potencjał badawczy, zachęcając do uczestnictwa, zmniejszając różnice w doskonałości naukowej i wzmacniając Europejską Przestrzeń Badawczą. Wprowadza inicjatywy, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), wspierające innowacje i małe przedsiębiorstwa.

Misje UE to nowy element programu, skupiający się na codziennych wyzwaniach, np. walka z rakiem czy dostosowanie do zmian klimatu. Partnerstwa europejskie obejmują obszary kluczowe, takie jak energia, transport, zdrowie i żywność.

Program Horyzont Europa kładzie nacisk na współpracę z innymi programami i politykami UE, mając na celu efektywne wykorzystanie wyników badań i innowacji oraz szybkie upowszechnianie informacji na szczeblu krajowym i regionalnym.

Prosimy o zgłoszenia do konkursu, na maila: cwp@amu.edu.pl, możliwie jak najwcześniej po podjęciu decyzji o składaniu wniosku. 

WAŻNE! Granty UE finansujące badania naukowe wiążą się z większym nakładem pracy niż konkursy krajowe. Z doświadczenia wiemy, że w przypadku Lidera międzynarodowego wniosku przygotowanie, a następnie skonsultowanie części merytorycznej i budżetu może zająć nawet pół roku. Kiedy UAM pełni rolę Partnera minimalnym czasem na dopracowanie budżetu i formalności jest miesiąc. 

 W procesie przygotowywania wniosku nasza uczelnia zapewnia wsparcie osób doświadczonych zarówno w przygotowywaniu, jak i ocenianiu wniosków dla Komisji Europejskiej. 

Kluczowym elementem budżetu są wynagrodzenia dla członków zespołu badawczego, które muszą zostać skalkulowane zgodnie z Regulaminem Wynagradzania UAM. Brak konsultacji budżetu z CWP oraz niedoszacowanie kosztów wynagrodzeń mogą spowodować, iż UAM nie przystąpi do realizacji przyznanego projektu, a umowa partnerska nie zostanie podpisana.Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z Polityka prywatności.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Rozumiem