Kontakt

Sekcja Operacyjna i Wsparcia Aplikacji Grantowych

Kierownik Sekcji Operacyjnej i Wsparcia Aplikacji Grantowych CWP
dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska
+48 61 829 40 22
annsta4@amu.edu.pl

Z-ca kierownika Sekcji Operacyjnej i Wsparcia Aplikacji Grantowych CWP
mgr Paulina Szeszuła-Wojciechowska
+48 61 829 40 92
paulasz@amu.edu.pl

Sekcja Wsparcia Realizacji Grantów

Kierownik Sekcji Wsparcia Realizacji Grantów CWP
mgr Arleta Borowiak
+48 61 829 40 16
arletab@amu.edu.pl

Z-ca kierownika Sekcji Wsparcia Realizacji Grantów CWP
mgr Magdalena Krzysztofiak
+48 61 829 40 76
magdakr@amu.edu.pl

Sekcja Wsparcia Organizacyjno-Prawnego

Kierownik Sekcji Wsparcia Organizacyjno-Prawnego CWP
mgr Sławomir Kubat
+48 61 829 40 55
slawomir.kubat@amu.edu.pl

Mateusz Karpiński
+48 61 829 41 01
m.karpinski@amu.edu.pl

Sekcja Zarządzania Projektem “Uczelnia Badawcza”

Kierownik Sekcji Zarządzania Projektem “Uczelnia Badawcza”
dr Joanna Farysej
+48 61 829 40 19
joanna.farysej@amu.edu.pl

Znalazłeś błąd na stronie? Masz sugestie zmian? Chcesz się podzielić swoimi refleksjami?

Sekcja Operacyjna i Wsparcia Aplikacji Grantowych
Zespół ds. Informacji i Promocji

infopromo.cwp@amu.edu.pl 

Centrum Wsparcia Projektów UAM

cwp@amu.edu.pl

Collegium Iuridicum
ul. Święty Marcin 90
61-809 Poznań

Dyrektor Centrum Wsparcia Projektów UAM
mgr Marek Fertig
+48 61 829 40 93
m.fertig@amu.edu.pl