Stan zapewniania dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności uczelni jako podmiotu publicznego z dnia 29.03.2021 r. dotyczy dostępność budynków oraz stron internetowych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Stan na 1.01.2021 r.