Procedury

Przygotowanie aplikacji grantowej to długi proces, w którym pracownicy administracji starają się Państwu pomagać jak tylko mogą. Dbamy o to, by projekty tworzone przez pracowników naukowych spełniały warunki formalne poszczególnych konkursów, a jednocześnie musimy troszczyć się o interes finansowy Uczelni. Z tego powodu konieczne jest wprowadzanie odpowiednich procedur, które zapewnią komfort pracy każdej ze stron.

Każda Procedura składania wniosków znajduje oparcie w regulacjach wewnętrznych UAM, takich jak Regulamin organizacyjny czy Regulamin wynagradzania i jest zatwierdzana przez Dyrektora CWP. Stanowi on dla Państwa tym samym syntetyczny wyciąg rozproszonych po różnych dokumentach przepisów. W przypadku cyklicznych konkursów, w których jest najwięcej aplikacji tworzymy dodatkowe, bardziej szczegółowe wytyczne, by zoptymalizować funkcjonowanie wszelkich procedur administracyjnych.​

PROCEDURA OGÓLNA: zgłoszenie mailowe do Centrum Wsparcia Projektów (cwp@amu.edu.pl) o chęci składania aplikacji powinno nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed zakończeniem naboru w danym konkursie, a na 2 tygodnie przed tym dniem wyznaczony opiekun powinien otrzymać dostęp do gotowego wniosku, by móc go sprawdzić. 

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO WYBRANYCH NABORÓW: