O nas

Celem naszej pracy, jako Centrum Wsparcia Projektów jest wspieranie środowiska naukowego w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł pozauczelnianych, w szczególności z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych (np. finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki), badawczo-rozwojowych (np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Dzielimy się na wyspecjalizowane sekcje, w ramach których świadczymy wsparcie na wszystkich etapach prac nad projektami. Począwszy od pomocy przy poszukiwaniu źródła finansowania, przez administracyjno-formalne wsparcie podczas prac koncepcyjnych oraz aplikacyjnych, po asystę w trakcie realizacji przedsięwzięć. Nasza oferta jest zatem kompleksowa i pozwala zaangażowanym badaczkom i badaczom na złapanie “administracyjnego oddechu” przy jednoczesnym skupieniu się na kwestiach merytorycznych.

Centrum Wsparcia Projektów koordynuje również współpracę zespołów badawczych z innymi jednostkami Uniwersytetu – w zakresie finansów, praw własności intelektualnej, czy komercjalizacji wyników badań.

Naszych ludzi możecie spotkać zarówno w biurach, jak i w terenie: część z nas pracuje w Collegium Minus oraz Iuridicum, a część realizuje swoje obowiązki na wszystkich kampusach Uniwersytetu.