Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach wiedzy. Badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, a także przekraczać obecne granice wiedzy. Szczególnie cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do przełomowych wyników. Finansowane są zarówno badania podstawowe, jak i aplikacyjne. 

ERC finansuje kilka rodzajów grantów badawczych: 

  • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat, 

  • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat, ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,

  • ERC Synergy Grant – dla 2-4 liderów (PIs) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin, dla wspólnego rozwiązywania ambitnych problemów badawczych: do 10 mln euro na projekt trwający do 6 lat. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów. 

ERC finansuje także dwa dodatkowe rodzaje projektów: 

  • dla wykonawców ww. grantów badawczych – Proof of Concept Grant – na komercjalizację wyników badań osiągniętych w projekcie ERC (do 150 000 euro), 

  • akcje koordynujące i wspierająceCoordination and Support Actions – projekty dla realizacji zadań określonych przez Radę Naukową. 

Projekty ERC są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera, który może pracować samodzielnie (co zdarza się wyjątkowo rzadko) bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata. Realizacja projektu musi odbywać się w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta. Każdorazowo instytucja, w której ma być potencjalnie realizowany grant ERC, składa list intencyjny, stanowiący obowiązkowy załącznik do wniosku. Na jego podstawie, jeśli grant uzyska finansowanie, jednostka podpisuje z naukowcem tzw. Supplementary agreement określający warunki realizacji projektu. 

ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej (European Research Council Executive Agency – ERCEA). Członkowie Rady Naukowej  działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. Wnioski składane są elektroniczne poprzez portal Funding & Tender opportunities: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  

Procedura:

Prosimy o zgłoszenia do konkursu, na maila: cwp@amu.edu.pl, możliwie jak najwcześniej po podjęciu decyzji o składaniu wniosku. 

WAŻNE! Granty UE finansujące badania naukowe wiążą się z większym nakładem pracy niż konkursy krajowe. Z doświadczenia wiemy, że w przypadku Lidera wniosku międzynarodowego przygotowanie, a następnie skonsultowanie części merytorycznej i budżetu, może zająć nawet pół roku. Kiedy UAM pełni rolę Partnera minimalnym czasem na dopracowanie budżetu i formalności jest miesiąc. Kluczowym elementem budżetu są wynagrodzenia dla członków zespołu badawczego, które muszą zostać skalkulowane zgodnie z Regulaminem Wynagradzania UAM. Brak konsultacji budżetu z CWP oraz niedoszacowanie kosztów wynagrodzeń mogą spowodować, Iż UAM nie przystąpi do realizacji przyznanego projektu, a umowa partnerska nie zostanie podpisana.

W procesie przygotowywania wniosku nasza uczelnia zapewnia wsparcie osób doświadczonych zarówno w przygotowywaniu, jak i ocenianiu wniosków dla Komisji Europejskiej. 

 

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z Polityka prywatności.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Rozumiem