Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – badania podstawowe i aplikacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – jest agencją wykonawczą, która wspiera polski rozwój innowacji od 2007 roku. Ich motto to „Przyszłość dzieje się u nas”. Skupia się na tworzeniu nowoczesnych rozwiązań w najważniejszych sektorach polskiego przemysłu. Łączy naukowców, studentów i przedsiębiorców w celu zwiększenia konkurencyjności krajowej gospodarki na arenie międzynarodowej.

NCBR oferuje udział w projektach finansowanych ze Skarbu Państwa oraz Funduszy Unijnych. Krajowe inicjatywy wspierają wytwarzanie nowoczesnych technologii i rozwiązań oraz wzmacniają łączenie polskiego biznesu i nauki. Przykładem jest konkurs Tango m.in. dla jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych, czy Lider skierowany dla młodych naukowców.

We współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych NCBR przygotował konkurs dla zwiększenia bezpieczeństwa narodowego i wytworzenia polskiego „know-how” w zakresie technologii bezpieczeństwa i obronności.

Programy strategiczne, takie jak Infostrateg, Gospostrateg czy Biostrateg charakteryzują się wysokim budżetem dla rozwoju społecznego i gospodarczego państwa. Stawiają przed naukowcami konkretne problemy techniczne, naukowe lub społeczne, które powinny być uwzględnione w badaniach naukowych i pracach rozwojowych badaczy starających się o granty.

Zadaniem NCBR jest wsparcie merytoryczne i pośredniczenie w przekazywaniu dofinansowania beneficjentom realizującym programy z Funduszy Europejskich. Do takich konkursów należą między innymi: Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 czy Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z Polityka prywatności.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.
Rozumiem